מים רבים לא יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה (שיר השירים פרק ח פסוק ז) 160על80.jpg

For commissions, info about specific pieces, and prints, prices,
and other questions please write in the form below

Cell:         +972-54-2322379

Email:      michalavrech5@gmail.com

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn